Pomiary parametrów jakości energii elektrycznej

Wykonujemy pomiary i rejestrację parametrów jakości energii w zakładach przemysłowych i innych obiektach.

Analiza danych pomiarowych

Po wykonanych pomiarach przygotowujemy raport z załącznikami w postaci wykresów i dokładnym opisem oraz analizą zarejestrowanej sytuacji w sieci elektrycznej zakładu.

Dobór filtrów i elementów przeciwzakłóceniowych

Na podstawie wyników pomiarów dobieramy odpowiednie, przeciwzakłóceniowe elementy indukcyjne oraz filtry sinusoidalne lub filtry harmonicznych.

Projektowanie nietypowych elementów indukcyjnych

Projektujemy nietypowe elementy indukcyjne rdzeniowe lub bezrdzeniowe przeznaczone do pracy w różnych warunkach, przy chłodzeniu powietrzem lub wodą.

Doradztwo techniczne i wsparcie wdrożeniowe

Proponujemy naszym klientom wsparcie techniczne i pomoc w realizacji zadań mających na celu poprawę paramerów jakości energii elektrycznej w zakładzie.

Badania techniczne i prace rozwojowe nad nowymi urządzeniami

Prowadzimy własne badania technologiczne i prace nad rozwojem konstrukcji i technologii produkcji transformatorów i elementów indukcyjnych .
Mirosław Łukiewski

Projektowanie

Pomiary parametrów energii. Projektowanie transformatorów, dławików i filtrów.

mlukiewski@fluxcom.pl
tel.: +48 606 388 350

Paweł Imiołczyk

Technologia

Konstrukcja i technologia. Przygotowanie dokumentacji technicznej.

fluxcom@fluxcom.pl
tel.: +48 606 388 350

Monika Cyrus

Analiza danych

Przetwarzanie danych technicznych, przygotowanie dokumentów, raportów, analiz.

fluxcom@fluxcom.pl
tel.: +48 606 388 350

  • Wykonujemy pomiary i analizę danych, a następnie przedstawiamy rozwiązanie ujawnionych problemów technicznych ...

    Mirosław Łukiewski - FLUXCOM JEE
  • Podejmujemy trudne technicznie modernizacje i wdrożenia, które pozwalają nam zdobyć cenne doświadczenie ...

    Mirosław Łukiewski - FLUXCOM JEE

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ

Konkurs TECHMATSTRATEG - projekt SEEMAG

dostawa elementów linii pilotażowej testowania elementów indukcyjnych

czytaj więcej

Microstructure and some magnetic characteristics of amorphous and nanocrystalline Fe83-xCoxNb3B13Cu1 (x=0 or 41.5) alloys

J. Zbroszczyk, J. Olszewski, W. Ciurzyńska, B. Wysłocki, R. Kolano, A. Młyńczyk, M. Łukiewski, A. Kolano, J. Lelątko,

Journal of Magn. and Magn. Mater. 254-255 (2003) 513-515

abstract

Structural Relaxation and Low-Field Magnetic properties of Bulk Amorphous Fe75-xAl5P11GaxB4C5 (x = 0, 2 or 5) Alloys

A. Łukiewska, J. Zbroszczyk, W. Ciurzyńska, J. Olszewski, P. Pawlik, M. Hasiak, M. Nabiałek, J. Świerczek, M. Łukiewski,

Journal of Magn. and Magn. Mater. 304 (2006) 660-662

abstract

Implementation of a Three-Phase Hybrid Transformer Using a Matrix Chopper

Jacek Kaniewski, Zbigniew Fedyczak, Marius Klytta, Mirosław Łukiewski, Paweł Szcześniak

EPE 2009 - Barcelona, ISBN: 9789075815009

abstract

Implementacja trójfazowego transformatora hybrydowego ze sterownikiem matrycowym

Jacek KANIEWSKI, Zbigniew FEDYCZAK, Mirosław ŁUKIEWSKI

PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY (Electrical Review), ISSN 0033-2097, R. 86 NR 2/2010

full text

Investigations and Applications of Nanoperm-Type Soft Magnetic Materials

M. Hasiak, M. Łukiewski, M. Miglierini and J. Kaleta

14th Czech and Slovak Conference on Magnetism, Kosice, Slovakia, July 6–9, 2010

ACTA PHYSICA POLONICA A,Vol. 118 (2010), No. 5

abstract

Microstructure, Magnetic Properties, and Applications of Co-Rich HITPERM-Type Amorphous Alloys

Mariusz Hasiak , Marcel Miglierini , Mirosław Łukiewski , and Jerzy Kaleta

IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS, VOL. 48, NO. 4, APRIL 2012

abstract

Measurement of magnetic features of nanocrystalline stacked and block cores

C. Świeboda, P. Pinkosz, M. Kwiecień, M. Soiński, M. Łukiewski, J. Leszczyński, R. Pytlech,

12th International Workshop on 1&2 Dimensional Magnetic Measurement and Testing, 03-06.09.2012 Vienna, Austria

full text

Impact of Microstructure Upon Soft Magnetic Properties of Cobalt-Doped Metallic Glasses

Mariusz Hasiak, Marcel Miglierini, Mirosław Łukiewski, and Jerzy Kaleta

IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS, VOL. 50, NO. 4, APRIL 2014

abstract

Multi-gap cores in chokes applied in sine-wave filters

Mirosław Łukiewski, Agnieszka Łukiewska, Leszek Pawlaczyk

XXVI Konferencja Naukowo-Techniczna KOMEL, Problemy Eksploatacji Maszyn i Napędów Elektrycznych, Rytro 24-26.05.2017

Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe Nr 2/2017(114)

full text

Microstructure, soft magnetic properties and applications of amorphous Fe-Co-Si-B-Mo-P alloy

Mariusz Hasiak, Marcel Miglierini, Mirosław Łukiewski, Amadeusz Łaszcz, and Marek Bujdos

AIP ADVANCES 8, 056116 (2018)

abstract

Optimization of transformer constructions in electromobile applicaions

Mirosław Łukiewski, Agnieszka Łukiewska

XXVII Konferencja Naukowo-Techniczna KOMEL, Problemy Eksploatacji Maszyn i Napędów Elektrycznych, Rytro 22-24.05.2018

Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe Nr 3/2018(119)

full text

A Hybrid Multi-Pole Fe78Si13B9+FeSi3 Soft Magnetic Core for Application in the Stators of Low-Power PM BLDC Motors

Roman Kolano, Aleksandra Kolano-Burian, Marek Hreczka, Przemysław Zackiewicz, Magdalena Steczkowska-Kempka, Miroslaw Lukiewski

International Journal of Electrical and Electronic Science 2018; 5(4): 96-101

abstract

Modification of Nanocrystalline Fe–Cu–Nb–Si–B Alloys and Their Applications as Magnetic Cores in Rail Power Transformers

A. Łukiewska, M. Łukiewski and J. Olszewski

ACTA PHYSICA POLONICA A,Vol. 135 (2019), No. 2

Proceedings of XIX International Scientific Conference “New Technologies and Achievements in Metallurgy,Material Engineering, Production Engineering and Physics”, Częstochowa, Poland, June 7-8, 2018

full text